Kursy - oferta - cennik

Każdy rok szkolny (wrzesień – czerwiec) to 70 godzin nauki.

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po godzinie lekcyjnej w niewielkich grupach ( 3-4-5- 6 osób).

Po ukończeniu każdego roku nauki uczestnicy otrzymują zaświadczenia zgodne z wymogami MEN.
Grupa wiekowa Podręcznik Zajęcia Cena za semestr
Dzieci 6-7 lat Program autorski wraz z elementami
Pingu Loves English 1
2x w tygodniu 925,00
Dzieci 7-8 lat Program autorski wraz z elementami
Pingu Loves English 2
2x w tygodniu 925,00
Dzieci 8-12 lat Zoom a-b-c 2x w tygodniu 925,00
Młodzież gimnazjalna To the Top1-2-3-4 2x w tygodniu 925,00
Młodzież gimnazjalna
/egzamin/
Repetytorium
Oxford University Press
2x w tygodniu 925,00
Młodzież licealna Matura Success
Longman
2x w tygodniu 925,00
Grupa maturalna Repetytorium maturalne 2x w tygodniu 925,00
Dorośli - grupa początkująca English File / English for Life elementary 2x w tygodniu 925,00
Dorośli - średnio zaawansowani English File/English for Life
pre-intermediate
2x w tygodniu 925,00
Dorośli – grupa zaawansowana English File – upper intermediate 2x w tygodniu 925,00
Kursy dla firm w siedzibie klienta / z dojazdem lektora/ - ceny uzgadniane indywidualnie.

Płatność gotówką bądź przelewem na konto Szkoły.
Możliwa  jest płatność w ratach miesięcznych ( 185,00 zł).

Zniżki dla słuchaczy kontynuujących naukę oraz dla rodzin.